Dočasné usmernenie k činnosti na krytej strelnici

Vychádzajúc zo všeobecných opatrení k zamedzeniu šírenia Coronavírusu, v platnosti sú tieto opatenia:

1/ Zrušené sú všetky plánované športové a spoločenské akcie klubu!

2/ Zrušené sú všetky „klubové stredy“ na krytej strlenici!

3/ Individuálne využívanie krytej strelnice je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa strelnice, Slovprezent s.r.o.

4/ Prírodná strelnica v Šulerlochu funguje v obmedzenom režime za podmienok uvedených na  http://mas.snv.sk/

5/ Tieto Zásady platia do odvolania.