Zánik členstva po 29.2.2020

“ POZOR !! 29. februára    zaniklo     členstvo v Klube spišských strelcov tým, ktorí neuhradili členský poplatok na rok 2020″  !!!
Ukončenie členstva u držiteľov sk. „E“ sme povinní hlásiť do 7 dní príslušnému PZ – oddelenie zbraní!