Silvestrovský diviak 2019 – 31. decembra 2019 / utorok /

Priebeh  streľby  v SÚŤAŽI :    „ Silvestrovský  diviak  2019“

  • Disciplína:  Diviak na prieseku      -medzinárodný terč, Vpravo bežiaci diviak,    -20 výstrelov malokalibrovkou – pravý beh, -vzdialenosť 50  Propozicie      Výsledovka  31.12.2019