Oznam o zrušení streleckej súťaže

Strelecká súťaž “Pohár primátora” plánovaná na 17.9.2017
Z R U Š E N Á
náhradný termín bude včas oznámený!