Archívy autora: Jozef

Gratulácia

Blahoželáme Lukášovi FILIPOVI k vytvoreniu nového slovenského rekordu v disciplíne: “Športová pištoľ 30+30″ dnes v Domaníži počas extraligovej súťaže SSZ. Nástrel 570 bodov mu zabezpečil aj víťazstvo v tejto disciplíne v kategórii “dorastenci” .Druhá súťažiaca z nášho klubu bola Janka Zemčáková. Medzi ženami si vybojovala cenný kov – stiebornú medailu.                          Obidvom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu Klubu spišských strelcov.

predsedníctvo  klubu                       Výsledky z Extraligy v Domaníži

 

Závery z Výročnej konferencie 27.1.2017 v podstatných bodoch:

  • 1./ členské príspevky je potrebné uhradiť do 28.2.2017 formou, ako je to uvedené  smernici. Výška zjednotená na 15EUR na kalendárny rok,
  • 2./ členské preukazy sa už vydávať nebudú, zoznam členov je možné nájsť na web stránke po vložení hesla,
  • 3./ začala fungovať stránka vonkajšej strelnice “Multifunkčný areál Schulerloch”:  www.mas.snv.sk , kde nájdete všetko o prevádzkovaní strelnice,
  • 4./ Klub hľadá dobrovoľníkov (aktivistov)  na prácu pri napĺňaní svojich cieľov.
  • 5./ Spišská liga pokračuje v takej podobe, ako bola v r. 2016, každú prvú nedeľu v kalendárnom mesiaci. 

Zápisnica z konferencie 2017
S M E R N I C A č. 1 /2010